Opravy, údržba a diagnostika strojov.

Ponúkame servis, údržbu a opravy výrobných zariadení. Realizujeme malé, stredné a veľké opravy. V prípade potreby vieme poskytnúť aj kooperáciu na retrofitting výrobného zariadenia s návrhom nových systémov riadenia pre operácie obrábania a manipulácie s obrobkom. Jedná sa o opravy sústruhov, frézovačiek, vŕtačiek, brúsok, stolových píl, obrábacích centier, lisov, montážnych liniek a systémov ako i jednoúčelových strojov rôznych značiek domácich i zahraničných výrobcov.

Špeciálne ponúkame opravy presných brúsnych vretien s valivým uložením, ako aj všetkých druhov vretien sklzným uložením. Realizujeme návrh a technické prevedenie rôznych manipulátorov a podávačov, časti strojov v technicky zlom stave vieme upraviť podľa požiadaviek zákazníka so zreteľom na zvýšenie dostupnosti,produktivity a spoľahlivosti celého výrobného systému. Ponúkame služby pri poruchách PLC systému a riadenia, v prípade záujmu môžeme do existujúceh zariadenia implementovať odmeriavanie jednotlivých osí s presnosťou, ktorú požaduje zákazník a tak stroj získa nové možnosti využitia.

Súčasťou programu našej firmy sú opravy pracovných strojov a vypracovanie prediktívnej, preventívnej a autonómnej údržby strojov a zariadení rôznych značiek. V prípade záujmu vieme na zariadenia aplikovať on-line diagnostické zariadenia na sledovanie chodu stroja a výrobných častí a v dohodnutých periódach informovať majiteľa zariadenia o stave a možných problémov ešte pred ich vznikom. Spôsob realizácie a časový postup prác a služieb bude stanovený vzájomnou dohodou a prispôsobený potrebám Vašej spoločnosti. Všetky opravy vieme realizovať priamo u zákazníka. Spoločnostiam vieme pomôcť pri vypracovaní novejtechnickej dokumentácie podľa reálneho stavu na zariadení ako aj implementáciu zmien v oblasti pneumatických, hydraulických a mazacích systémov.

O nás a o údržbe ako systéme riadenia procesov

Zameriavame sa na oblasti, ktoré sa využívajú v podnikoch pri riadení procesov výroby a údržby.  Máme skúsenosti z implementácie TPM s využitím nástrojov a metód TPM.

Cieľom je návrh a spolupráca pri aplikácii efektívnych postupov organizovania, plánovania a riadenia údržby. Poskytujeme vzdelávacie, tréningové služby a inovatívne riešenia pre oddelenia údržby. Sme spoločnosťou s vlastným know-how a praktickými skúsenosťami, ktorá poskytuje firmám kompletný servis a podporu od auditu systému údržby, návrhom príležitostí a smerovania údržby, realizáciu projektu TPM, optimalizácia a zefektívnenie procesov údržby, zvýšenie celkovej efektívnosti zariadení a minimalizácia strát, čo sa významne podieľa na nákladoch závodu.

Zohľadňujeme normy kvality, bezpečnosti a environmentu.

Aplikujeme normy údržby ako :

STN EN 13 306 –  Terminológia údržby,

STN EN 15 341 –  Údržba – kľúčové ukazovatele výkonnosti,

STN EN 13 269 – Údržba – Návod na prípravu zmlúv o údržbe,

STN EN 15628:2015 Údržba – Kvalifikácia pracovníkov údržby, atď.

Úzko spolupracujeme s organizáciami a podnikmi, ktoré aplikujú a rozvíjajú najlepšie praktiky TPM, RCM.

client
client
client
client
client
client
client
client